Avís legal BARNAFLAT SLU

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l'empresa us informa que és titular del lloc web. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la Llei esmentada, informa de les dades següents:

El titular d'aquest lloc web és:

Nom de l'empresa Fincas Barnaflat, S.L.U.
NIF B65226623
Direcció C/ Tuset, 19, Àtic 7, Despatx 1, 08006, Barcelona
Inscripció al registre mercantil Tom 41605, Foli 94, Full B390632, Inscripció 2
Usuaris

L'accés i/o ús d'aquest portal us atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús reflectides aquí. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s'escau, resultin de compliment obligat.

Ús del portal

La pàgina web proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a Fincas Barnaflat, S.L.U. o als seus llicenciants a què l'USUARI pugui tenir accés. L´USUARI assumeix la responsabilitat de l´ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre, l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Fincas Barnaflat, S.L.U. ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

En qualsevol cas, Fincas Barnaflat, S.L.U. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Propietat intel·lectual i industrial

Finques Barnaflat, S.L.U. serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Fincas Barnaflat, S.L.U.. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Fincas Barnaflat, S.L.U. els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Fincas Barnaflat, S.L.U.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Finques Barnaflat, S.L.U. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts , malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions

Finques Barnaflat, S.L.U. es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal portal.

Enllaços

En cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles feia altres llocs d'Internet, Fincas Barnaflat, S.L.U. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Fincas Barnaflat, S.L.U. assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs de Internet.

Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d'exclusió

Finques Barnaflat, S.L.U. es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d'Ús.

Generalitats

Finques Barnaflat, S.L.U. perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada

Finques Barnaflat, S.L.U. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com apareixen aquí.

La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Fincas Barnaflat, S.L.U. i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.